Verkkovirta-hankkeen työpajat 18.-19.4.2016

Verkkovirta - Työn opinnollistamisen uudet ratkaisut

Koulutusalakohtainen työskentely iltapäivällä työpajoissa: 

Tekniikka ja liikenne

Työpajassa jatketaan Innostavuutta insinööriopintoihin 9.2.2016 – aloitettua verkostotyöskentelyä (seminaarin materiaaleihin sekä Facebook-ryhmä). Pureudutaan yhdessä konkreettisiin opinnollistamisen toimintamalleihin eri ammattikorkeakoulujen kokemuksia ja esimerkkejä hyödyntäen. Workshopin osallistujien kanssa tutkitaan myös yhteisiä opinnollistamista vaikeuttavia tekijöitä sekä etsitään niihin ratkaisuja innovatiivisessa hengessä. 
 

Marata- ja kulttuurialat

Työpajassa käsitellään innostamisen hengessä työn opinnollistamisen käytänteitä case-esimerkkien valossa sekä ko alojen valtakunnallisia kehittämistarpeita eri toimijoitten näkökulmasta. Lisäksi esitellään työn opinnollistamista ICT-alalla sekä digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa.

Liiketalouden ja luonnontieteen alat

Liiketalouden kokoontumisessa pidämme opinnollistamisen case-pajan, johon osallistujat tuovat yhden opiskelijacasen opinnollistettavine opintojaksoineen. Ilmoittautumisajan jälkeen olemme yhteydessä osallistujiin ja annamme ohjeistukset

Terveysalat 

Työpajassa jatkamme 10.2.2016 verkostotapaamisessa alkanutta yhteistä työskentelyä ja luomme alkua syksyn verkostotapaamiselle.
Terveysalan pilottien tämän hetkinen tilanne - jokainen (LAMK, Saimia, TAMK, TurkuAMK) esittelee lyhyesti pilottien tilanteen.
Opinnollistaminen eläväksi käytännöksi - yhdessä kohti konkretiaa.
Osaamisen osoittamisen tavat työn opinnollistamisessa.

Sosiaaliala

(terveysalojen kanssa yhdessä tai järjestetään sosiaalialalle oma paja, mikäli riittävästi osallistujia)

 

19.4.2016 klo 9-12 Vertaisarviointityöpaja

Kaikille avoin Verkkovirta-hankkeen vertaisarvioinnin pilotin perehdytystyöpaja luokassa B6-32 (TAMK, Kuntokatu 3).
Työpajan vetäjänä toimii vertaisarvioinnin asiantuntija Erja Kotimäki, Oamk, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Vertaisarviointityöpajassa suunnitellaan keväällä 2016 toteutettavaa vertaisarvioinnin pilotointia. Lisäksi kommentoidaan työn opinnollistamisen vertaisarviointikriteeristön luonnosta ja viimeistellään kriteeristö.


Yhteistyökumppanit